§ 7. - [Zawiadomienie zakładu pracy lub organizacji zawodowej o ustanowieniu osoby biegłym sądowym lub o zwolnieniu z tej funkcji] - Biegli sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.15.133

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2005 r.
§  7. [Zawiadomienie zakładu pracy lub organizacji zawodowej o ustanowieniu osoby biegłym sądowym lub o zwolnieniu z tej funkcji]
O ustanowieniu biegłym osoby zatrudnionej lub wykonującej wolny zawód oraz zwolnieniu z tej funkcji prezes zawiadamia odpowiednio zakład pracy lub organizację zawodową, o której mowa w § 3 ust. 2.