§ 3. - [Opinia zakładu pracy lub organizacji zawodowej o osobie mającej zostać biegłym sądowym] - Biegli sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.15.133

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2005 r.
§  3. [Opinia zakładu pracy lub organizacji zawodowej o osobie mającej zostać biegłym sądowym]
1.
Ustanowienie biegłym osoby zatrudnionej wymaga zasięgnięcia opinii zakładu pracy zatrudniającego tę osobę.
2.
Ustanowienie biegłym osoby wykonującej wolny zawód wymaga zasięgnięcia opinii organizacji zawodowej, do której osoba ta należy.