§ 2. - [Dziedziny, w których ustanawia się biegłych sądowych] - Biegli sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.15.133

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2005 r.
§  2. [Dziedziny, w których ustanawia się biegłych sądowych]
Biegłych ustanawia się dla poszczególnych gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innych umiejętności.