§ 18. - [Biegli sądowi ustanowieni na podstawie dotychczasowych przepisów] - Biegli sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.15.133

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2005 r.
§  18. [Biegli sądowi ustanowieni na podstawie dotychczasowych przepisów]
Biegli ustanowieni na podstawie przepisów dotychczasowych stają się biegłymi w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, z tym że pełnią swe czynności do końca okresu, na który zostali ustanowieni.