§ 17. - [Nadzór prezesa sądu nad biegłymi sądowymi] - Biegli sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.15.133

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2005 r.
§  17. [Nadzór prezesa sądu nad biegłymi sądowymi]
Prezes sprawuje nadzór nad biegłymi na zasadach określonych w odrębnych przepisach.