§ 11. - [Wynagrodzenie przysługujące biegłemu sądowemu] - Biegli sądowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.15.133

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 stycznia 2005 r.
§  11. [Wynagrodzenie przysługujące biegłemu sądowemu]
Biegłemu przysługuje za wykonanie czynności wynagrodzenie w wysokości określonej odrębnymi przepisami.