[Bieg terminów przedawnienia karalności przewinień dyscyplinarnych] - Art. 278. - Biegli rewidenci, firmy audytorskie oraz... - Dz.U.2022.1302 t.j. - OpenLEX

Art. 278. - [Bieg terminów przedawnienia karalności przewinień dyscyplinarnych] - Biegli rewidenci, firmy audytorskie oraz nadzór publiczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1302 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  278.  [Bieg terminów przedawnienia karalności przewinień dyscyplinarnych]

Do biegu terminów przedawnienia karalności przewinień dyscyplinarnych, popełnionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.