Nowość Art. 134. - [Ograniczenie możliwości prowadzenia badania ustawowego w tej samej jednostce zainteresowania publicznego] - Biegli rewidenci, firmy audytorskie oraz nadzór publiczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.1035 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lipca 2024 r. do: 21 czerwca 2025 r.
Art.  134.  [Ograniczenie możliwości prowadzenia badania ustawowego w tej samej jednostce zainteresowania publicznego]
1. 
(uchylony)
2. 
Kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w tej samej jednostce zainteresowania publicznego przez okres dłuższy niż 5 lat.
3. 
Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe w jednostce, o której mowa w ust. 2, po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego.