Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.46.400

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 czerwca 1922 r.
o biegu czasokresów zawitych w sprawach sądowych, dotyczących górnośląskiej części Województwa Śląskiego.

Na mocy ust. 1 art. 36 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 r., zawierającej statut organiczny Województwa Śląskiego (Dz. U. R. P. № 73 poz. 497), w brzmieniu art. 1 ustawy 7 dnia 18 października 1921 r. (Dz. U. R. P. № 85, poz. 608) w związku z ustępem ostatnim art. 40 powołanej Ustawy Konstytucyjnej w brzmieniu art. 2 ustawy z dnia 30 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 69 poz. 449) stanowię, w porozumieniu z Tymczasową Radą Wojewódzką Województwa Śląskiego co następuje:
Art.  1.

W sprawach sądowych czasokresy zawite, w szczególności także czasokresy do zakładania środków prawnych, oraz czasokresy do uzasadnienia rewizji, które w dniu objęcia władzy przez Rzeczpospolitą Polską nad górnośląską częścią Województwa Śląskiego jeszcze nie ubiegły lub się nie rozpoczęły, upływają najwcześniej w trzy miesiące po dniu ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w górnośląskiej części Województwa Śląskiego z dniem ogłoszenia.