Art. 25. - Biblioteki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.12.63

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1997 r.
Art.  25.
1.
Obszar działania bibliotek publicznych powinien odpowiadać podziałowi administracyjnemu Państwa, jeżeli nie sprzeciwiają się temu komunikacyjne, demograficzne, topograficzne lub inne.
2.
Biblioteki publiczne działające na obszarze dwóch lub więcej rad narodowych, a mające siedzibę w jednej miejscowości mogą być łączone w jedną bibliotekę. W tym przypadku całość wydatków utrzymania biblioteki finansowana jest z budżetu jednej rady na zasadzie porozumienia, zaś pozostałe rady narodowe pokryuwają wydatki na ulepszenie działalności biblioteki na ich obszarze.