Art. 15. - Biblioteki. - Dz.U.1968.12.63 - OpenLEX

Art. 15. - Biblioteki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.12.63

Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1997 r.
Art.  15.
1.
Korzystanie z bibliotek ogólnokrajowej sieci bibliotecznej jest bezpłatne.
2.
Sposób i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin zatwierdzony przez organ wymieniony w art. 5.
3.
Regulamin korzystania może ustalać:
1)
opłaty za usługi bibliograficzne oraz za reprodukowanie i mikrofilmowanie materiałów bibliotechnych,
2)
obowiązek złożenia kaucji na zabezpieczenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
3)
opłaty za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
4)
odszkodowanie umowne za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych, których nie można nabyć w sprzedaży rynkowej,
5)
obowiązek zwrotu kosztów przesyłki materiałów bibliotecznych.