Art. 13. - Biblioteki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.12.63

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 marca 1997 r.
Art.  13.
1.
Biblioteki ogólnokrajowej sieci bibliotecznej ze względu na swe zadania dzielą się na: naukowe, fachowe, szkolne, pedagogiczne, publiczne oraz inne.
2.
Dla przechowywania rzadko wykorzystywanych materiałów bibliotecznych mogą być tworzone biblioteki składowe.
3.
Biblioteka może wykonywać zadania należące do dwu lub więcej rodzajów bibliotek (ust. 1).
4.
Biblioteki, które wchodzą w skład sieci informacji technicznej i ekonomicznej objęte są zachowaniem przepisów dotyczących tej sieci ogólnokrajową siecią biblioteczną.