[Współdziałanie z innymi podmiotami] - Art. 8. - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. - Dz.U.2022.1425 t.j. - OpenLEX

Art. 8. - [Współdziałanie z innymi podmiotami] - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2022 r.
Art.  8.  [Współdziałanie z innymi podmiotami]

Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego współdziałają przy wykonywaniu ratownictwa górskiego, a w czasie prowadzenia działań ratowniczych mogą żądać pomocy od:

1)
organów administracji rządowej i samorządowej;
2)
innych jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne;
3)
jednostek podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej;
4)
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, dyrekcji parków narodowych lub dyrekcji parków krajobrazowych.