[Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego do dnia uzyskania zgody] - Art. 54. - Bezpieczeństwo i ratownictwo w... - Dz.U.2022.1425 t.j. - OpenLEX

Art. 54. - [Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego do dnia uzyskania zgody] - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2022 r.
Art.  54.  [Podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego do dnia uzyskania zgody]

Do dnia uzyskania zgody, o której mowa w art. 5 ust. 1, nie dłużej jednak niż do 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, za podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego uznaje się Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.