[Zachowanie uprawnień ratownika górskiego uzyskanych na podstawie dotychczasowych przepisów] - Art. 53. - Bezpieczeństwo i... - Dz.U.2022.1425 t.j. - OpenLEX

Art. 53. - [Zachowanie uprawnień ratownika górskiego uzyskanych na podstawie dotychczasowych przepisów] - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2022 r.
Art.  53.  [Zachowanie uprawnień ratownika górskiego uzyskanych na podstawie dotychczasowych przepisów]
1. 
Osoby, które uzyskały uprawnienia ratownika górskiego na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują swoje uprawnienia.
2. 
Do osób, które rozpoczęły uzyskiwanie uprawnień ratownika górskiego z zakresu ratownictwa górskiego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.