[Uprawianie narciarstwa w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego; dopuszczanie do uprawiania narciarstwa z... - Dz.U.2022.1425 t.j. - OpenLEX

Art. 45. - [Uprawianie narciarstwa w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego; dopuszczanie do uprawiania narciarstwa z naruszeniem obowiązku używania kasku ochronnego] - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2022 r.
Art.  45.  [Uprawianie narciarstwa w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego; dopuszczanie do uprawiania narciarstwa z naruszeniem obowiązku używania kasku ochronnego]
1. 
Kto uprawia narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, podlega karze grzywny.
2. 
Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad osobą do ukończenia 16 roku życia, dopuszcza do uprawiania narciarstwa zjazdowego lub snowboardingu przez tę osobę, na zorganizowanym terenie narciarskim, bez kasku konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, podlega karze grzywny.