[Dowody zbierane w toku kontroli] - Art. 41. - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. - Dz.U.2022.1425 t.j. - OpenLEX

Art. 41. - [Dowody zbierane w toku kontroli] - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2022 r.
Art.  41.  [Dowody zbierane w toku kontroli]
1. 
Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie dowodów zebranych w toku kontroli.
2. 
Dowodami są w szczególności dokumenty, protokół oględzin, opinie biegłych, wyjaśnienia i oświadczenia.