[Działania ratownicze podejmowane w ramach ratownictwa narciarskiego] - Art. 33. - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na... - Dz.U.2022.1425 t.j. - OpenLEX

Art. 33. - [Działania ratownicze podejmowane w ramach ratownictwa narciarskiego] - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2022 r.
Art.  33.  [Działania ratownicze podejmowane w ramach ratownictwa narciarskiego]

W ramach ratownictwa narciarskiego podejmowane są działania ratownicze polegające w szczególności na:

1)
przyjęciu zgłoszenia o wypadku;
2)
dotarciu na miejsce wypadku z wyposażeniem ratowniczym;
3)
udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
4)
zabezpieczeniu miejsca wypadku;
5)
ewakuacji osób z terenów stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia;
6)
transporcie osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, do miejsca, gdzie jest możliwe podjęcie medycznych czynności ratunkowych przez jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, po uprzednim uzgodnieniu miejsca przekazania z dyspozytorem jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.