[Oznaczanie przeszkód znajdujących się na zorganizowanych terenach narciarskich] - Art. 26. - Bezpieczeństwo i ratownictwo w... - Dz.U.2022.1425 t.j. - OpenLEX

Art. 26. - [Oznaczanie przeszkód znajdujących się na zorganizowanych terenach narciarskich] - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2022 r.
Art.  26.  [Oznaczanie przeszkód znajdujących się na zorganizowanych terenach narciarskich]
1. 
Znajdujące się na zorganizowanych terenach narciarskich:
1)
przeszkody, których nie da się usunąć,
2)
miejsca prowadzonych prac konserwacyjnych, zabiegów sztucznego naśnieżania oraz stabilizacji pokrywy śnieżnej,
3)
miejsca w pobliżu podpór, urządzeń transportu linowego i taśmowego przeznaczonych do transportu osób,
4)
granice narciarskich tras zjazdowych i nartostrad,
5)
miejsca szczególnie niebezpieczne o trudnym do przewidzenia ukształtowaniu

- oznacza się właściwym znakiem ostrzegawczym oraz zabezpiecza w taki sposób by nie stwarzały zagrożenia dla osób przebywających na tych terenach.

2. 
Przeszkody sztuczne, a w szczególności urządzenia transportu taśmowego, podpory urządzeń transportu linowego, słupy oświetleniowe, urządzenia naśnieżające, pojazdy mechaniczne znajdujące się w odległości mniejszej niż 2 m od granicy trasy zjazdowej lub nartostrady są odpowiednio zabezpieczone.
3. 
W granicach narciarskiej trasy zjazdowej i nartostrad, nie mogą znajdować się niezabezpieczone i nieoznakowane przeszkody stanowiące zagrożenie dla osób uprawiających narciarstwo i snowboarding.