[Codzienne kontrole terenów, obiektów i urządzeń na zorganizowanych terenach narciarskich] - Art. 22. - Bezpieczeństwo i... - Dz.U.2022.1425 t.j. - OpenLEX

Art. 22. - [Codzienne kontrole terenów, obiektów i urządzeń na zorganizowanych terenach narciarskich] - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2022 r.
Art.  22.  [Codzienne kontrole terenów, obiektów i urządzeń na zorganizowanych terenach narciarskich]
1. 
Zarządzający zorganizowanymi terenami narciarskimi zobowiązany jest do przeprowadzenia codziennej kontroli stanu zabezpieczeń, oznakowania i stanu przygotowania terenów, obiektów i urządzeń na zorganizowanych terenach narciarskich przed ich otwarciem oraz po ich zamknięciu.
2. 
Z przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, sporządza się protokół.
3. 
Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim, w drodze umowy, może zlecić zadania określone w ust. 1 i 2, podmiotowi uprawnionemu do wykonywania ratownictwa górskiego.