[Przedmiot ustawy] - Art. 1. - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. - Dz.U.2022.1425 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Przedmiot ustawy] - Bezpieczeństwo i ratownictwo w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1425 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 lipca 2022 r.
Art.  1.  [Przedmiot ustawy]

Ustawa określa:

1)
podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego i ratownictwa na zorganizowanych terenach narciarskich, zakres ich obowiązków i uprawnień oraz zasady finansowania ich działalności;
2)
obowiązki osób przebywających w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich, a w szczególności uprawiających sport, rekreację lub turystykę;
3)
podmioty odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich;
4)
warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich, a w szczególności uprawiających tam sport, rekreację lub turystykę;
5)
nadzór i kontrolę nad ratownictwem górskim.