Art. 7. - Bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach publicznych. - Dz.U.1961.53.295 - OpenLEX

Art. 7. - Bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.53.295

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  7.

Zabrania się zaśmiecać (zanieczyszczać) drogi, wyrzucać na nie lub pozostawiać na nich przedmioty mogące spowodować uszkodzenie pojazdu lub naruszyć porządek bądź bezpieczeństwo ruchu drogowego.