Art. 1. - Bezpieczeństwo i porządek ruchu na drogach publicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.53.295

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1972 r.
Art.  1.
1.
Drogi publiczne przeznaczone są do ruchu pojazdów i ruchu pieszego.
2.
Drogi publiczne mogą być używane również do prowadzenia i pędzenia zwierząt.