§ 24. - Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.194.1899

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2003 r.
§  24. 
Przepompowywanie kwasu solnego z cystern do pojemników magazynowych odbywa się mechanicznie.