§ 21. - Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.194.1899

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2003 r.
§  21. 
1. 
Pary powstające w trakcie procesu blanszowania, gotowania lub mycia usuwa się na zewnątrz budynku.
2. 
Doprowadzanie gorącej wody do blanszowania odbywa się przewodami odpornymi na działanie wysokiej temperatury.
3. 
Urządzenie do blanszowania parą powinno być w czasie pracy szczelnie zamknięte.