§ 19. - Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.194.1899

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2003 r.
§  19. 
Warniki do prażenia kaszy, grochu lub fasoli wyposaża się w izolację cieplną.