§ 17. - Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.194.1899

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2003 r.
§  17. 
Komorę chłodniczą, w której jest utrzymywana temperatura poniżej 5 °C (278 K), wyposaża się w:
1)
instalację sygnalizacyjną z napisem: "Uwaga - człowiek w komorze", wskazującą na obecność w niej pracowników;
2)
drzwi otwierane od wewnątrz i z zewnątrz.