§ 16. - Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach przemysłu koncentratów spożywczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.194.1899

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 listopada 2003 r.
§  16. 
W pomieszczeniach produkcyjnych wilgotność powietrza nie może przekraczać 75 % wilgotności względnej.