§ 5. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.29.115

Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 1999 r.
§  5.
1.
Butle powinny być zaopatrzone w napisy i pomalowane barwami według norm obowiązujących w tym zakresie.
2.
Malowania butli oraz wykonywania na nich napisów może dokonywać tylko zakład produkujący butle lub napełniający je gazami.
3.
Jeśli pomalowanie lub napisy uległy zniszczeniu, butla powinna być przesłana do zakładu napełniającego w celu jej ponownego oznaczenia.