§ 35. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.29.115

Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 1999 r.
§  35.
Stosowanie przepisu § 30 odracza się dla zakładów istniejących w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na okres 3 lat od dnia ogłoszenia rozporządzenia.