§ 3. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.29.115

Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 1999 r.
§  3.
1.
Przepisy niniejszego rozporządzenia nie dotyczą butli wbudowanych na stałe lub czasowo na pojazdach.
2.
Przepisy niniejszego rozporządzenia nie dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach wytwarzających butle lub napełniających je gazami.