§ 22. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.29.115

Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 1999 r.
§  22.
1.
Zamknięte składy butli z gazami powinny posiadać wentylację, zapobiegającą powstawaniu niebezpiecznych stężeń gazów.
2.
Jeżeli w składzie butli z gazami palnymi stosuje się wentylatory poruszane przez silniki elektryczne, silniki te powinny być tak urządzone lub umieszczone, aby nie mogły powodować wybuchów.
3.
Gazy odpływające z urządzeń wentylacyjnych i mogące spowodować niebezpieczne dla otoczenia stężenia w atmosferze należy przed wypuszczeniem do atmosfery unieszkodliwiać.