§ 21. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.29.115

Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 1999 r.
§  21.
1.
Ogrzewanie zamkniętych składów butli powinno być centralne (wodne lub parowe).
2.
Temperatura w zamkniętych składach nie powinna przekraczać 35o C; w każdym pomieszczeniu składu powinien znajdować się termometr.
3.
W razie przekroczenia temperatury określonej w ust. 2 należy stosować środki ochładzające, nieszkodliwe zarówno dla butli, jak i dla personelu obsługującego.