§ 20. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy użytkowaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ciśnieniem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.29.115

Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 1999 r.
§  20.
Podłogi w składach, zarówno zamkniętych, jak otwartych, powinny być równe, o powierzchni nieśliskiej, a dla składów butli z gazami palnymi - wykonane z materiału, nie dającego iskier przy uderzeniu.