§ 37. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przechowywaniu i stosowaniu cyjanków do obróbki cieplnej metali.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.54.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1962 r.
§  37.
1.
Po skończonej pracy pracownik powinien wziąć natrysk.
2.
Przed każdym jedzeniem, piciem lub paleniem tytoniu pracownik powinien:
1)
umyć ręce w 4% roztworze zasadowego siarczanu żelazowego albo w 2% roztworze dwuwęglanu sodu, a następnie mydłem w ciepłej wodzie,
2)
wypłukać usta ciepłą wodą,
3)
umyć twarz w ciepłej wodzie.
3.
Każdy pracownik powinien być zaopatrzony w mydło, ręcznik i kubek lub szklankę do płukania ust.