§ 28. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przechowywaniu i stosowaniu cyjanków do obróbki cieplnej metali.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.54.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1962 r.
§  28.
Wanny i tygle pieców cyjanowych powinny podlegać okresowej i systematycznej kontroli.

VI. Oczyszczanie i unieszkodliwianie odpadków.