§ 27. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przechowywaniu i stosowaniu cyjanków do obróbki cieplnej metali.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.54.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1962 r.
§  27.
Przedmiotów zanieczyszczonych saletrą nie wolno zanurzać w kąpieli cyjanowej, a przedmiotów zanieczyszczonych cyjankami - w kąpieli saletrzanej.