§ 25. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przechowywaniu i stosowaniu cyjanków do obróbki cieplnej metali.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.54.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1962 r.
§  25.
1.
Dokładanie cyjanków do kąpieli cyjanowych powinno być dokonywane małymi dawkami.
2.
Wanny lub tygle pieców cyjanowych mogą być napełnione roztopionymi cyjankami nie więcej niż do 3/4 ich pojemności.
3.
Podczas zasilania kąpieli cyjankami pracownik powinien stać z boku okienka pieca cyjanowego.