§ 9. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.157.1318

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 sierpnia 2005 r.
§  9.
1.
Narażenie indywidualne pracownika na hałas lub drgania mechaniczne nie może przekroczyć wartości NDN.
2.
W przypadku stwierdzenia narażenia indywidualnego na hałas lub drgania mechaniczne przekraczającego wartości NDN, pracodawca:
1)
podejmuje niezwłoczne działania w celu ograniczenia narażenia indywidualnego poniżej wartości NDN;
2)
ustala przyczyny wystąpienia nadmiernego narażenia indywidualnego;
3)
dobiera środki ochronne oraz podejmuje działania zapobiegawcze, pozwalające uniknąć ponownego wystąpienia narażenia indywidualnego przekraczającego wartości NDN.