§ 34. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze żurawi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.15.58

Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1954 r.
§  34.
1.
Szczegółowe przepisy w zakresie obsługi żurawi są w instrukcji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
2.
Właściwi ministrowie wydadzą zarządzenia i instrukcje szczegółowe dostosowane do rodzaju urządzeń i warunków pracy w danym resorcie.