§ 26. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze żurawi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.15.58

Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1954 r.
§  26.
1.
Wszystkie żurawie powinny być zaopatrzone w tablice z określeniem dopuszczalnego udźwigu.
2.
Tablica powinna być umieszczona w miejscu widocznym. Napis powinien być czytelny.