§ 10. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze żurawi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.15.58

Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 1954 r.
§  10.
Dźwigowemu nie wolno:
1)
zmieniać ustawienia wyłączników krańcowych;
2)
zmieniać położenia lub ciężaru przeciwwagi;
3)
dokonywać przemieszczeń lub przeróbek części składowych urządzeń żurawia;
4)
przenosić ludzi na haku, chwytaku lub przenoszonym ciężarze.