§ 7. - [Obowiązek zapewnienia pracownikom łączenia pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac; 5-minutowe przerwy] - Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.148.973

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 listopada 2023 r.
§  7.  [Obowiązek zapewnienia pracownikom łączenia pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac; 5-minutowe przerwy]
Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom:
1)
łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała - przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub
2)
co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.