[Obowiązek wniesienia opłaty produktowej] - Art. 38. - Baterie i akumulatory. - Dz.U.2022.1113 t.j. - OpenLEX

Art. 38. - [Obowiązek wniesienia opłaty produktowej] - Baterie i akumulatory.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1113 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  38.  [Obowiązek wniesienia opłaty produktowej]
1. 
Rozliczenie wykonania obowiązku zapewnienia wymaganego poziomu zbierania, o którym mowa w art. 33, następuje na koniec roku kalendarzowego.
2. 
Jeżeli wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne nie wykonał obowiązku, o którym mowa w art. 33, jest obowiązany do ponoszenia opłaty produktowej.