Barwienie przedmiotów użytku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.5.45

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 20 stycznia 1930 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o barwieniu przedmiotów użytku. 1

Na podstawie art. 8 punkty a), b), c) i e) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 343) zarządza się co następuje:

Barwienie artykułów żywności przeznaczonych do obiegu.

§  1-5. 2
(skreślone).
§  6. 3
Barwnikami nieszkodliwymi dla zdrowia przeznaczonymi do barwienia przedmiotów użytku są:

Naturalne barwniki organiczne:

1)
substancje barwiące, pochodzące z jadalnych owoców bądź z jadalnych produktów roślinnych,
2)
szafran,
3)
orlean (annato),
4)
alkanna,
5)
koszenilla i czerwień koszenillowa (karmin),
6)
drzewo sandałowe,
7)
orselja i pasta orseljowa,
8)
chlorofil,
9)
indygo naturalne oraz syntetyczne,
10)
sok lukrecji,
11)
karmel,
12)
drzewo kampeszowe i wyciąg z niego,
13)
sumak i wyciąg z niego.

Sztuczne barwniki organiczne:

1)
żółcień kwaśna = sól sodowa kwasu amidoazobenzenosulfonowego (jaune solide, Säuregelb R, Echtgelb R, G, S, Neugelb L);
2) 4
(skreślony);
3)
Auramina O = chlorowodorek amido-czterometylo-para-amido-dwufenylometanu (pyoctaninum aureum);
4)
Sudan I = benzeno-azo-β-naftol (orange G, orange fettlöslisch, jaune foncé, soluble dans les graisses, sudan I tłuszczowy);
5)
Sudan G = anilino-azo-rezorcyna (chrysoine insoluble, fettorange);
6) 5
(skreślony);
7)
Tropeolina 000 Nr 1 = sól sodowa kwasu ŕ-naftolo-azo-benzenosulfonowego (orange I, S, R, extra, orange de naphtol);
8)
Tartracyna = sól sodowa kwasu 1-p-sulfoksyl-fenyl-3-karboksyl-4-p-sulfoksyl-fenyl-hydrazono-5-pyrazolonowego (jaune tartrique, tartrazine O, hydrazingelb O);
9)
Oranż L = sól sodowa kwasu paraksyleno-azo-2-naftolo-6-sulfonowego (ponceau G, brillantorange R, scharlach R, xylidin-orange, orange N, xylidinscharlach);
10)
Fuksyna = chlorowodorek rozaniliny (rouge d'aniline, roseine, rubine, brillantfuchsin, magenta);
11)
Fuksyna kwaśna = kwaśna sól sodowa lub wapniowa kwasu rozanilino-dwusulfonowego (säurefuchsin, fuchsin S, rubin S, acid magenta);
12)
Rocealina = sól sodowa kwasu azo-β-naftolo-α-naftyl-amino-sulfonowego (rauracienne, rouge I, rubidine, cérasine, orcelline Nr 4, echtrot A, Q, brillantrot, cardinal red);
13)
Czerwienie "bordo" i "ponso" = produkty kondensacji kwasu β-naftolo-dwusulfonowego z dwuazonowemi związkami ksylolu i innych wyższych pochodnych benzenu (bordeaux B, L, G, R extra, echtrot B, cérasine, rouge B, ponceau R, 2R, G, J, GR, brillant - ponceau G, xylidinscharlach, scarlet 2R, scarlachrot 4R extra, Victoriascharlach 4R extra, ponceau 6R);
14)
Kocceina nowa = kwas 1, 4-naftylaminosulfono-azo-2, 6, 8 -naftolodwusulfonowy (rouge cochenille, neucoccin, cochenillerot A, croceinscharlach 4B, X, ponceau 4R);
15)
Ponso 3 R = sól sodowa kwasu pseudokumolo-azo-2-naftolo-3, 6 -dwusulfonowego (ponceau 3 R, rouge de cumidine, cumidinscharlach);
16)
Amarant = sól sodowa kwasu naftiono-azo-2-naftolo-3, 6-dwusulfonowego (azorubine, oenanthinine, echtrot D, EB, NS, azosäurerubin, bordeaux, bordeaux DH, S, naphtolrot O, victoriarubin, wollrot extra, acid crimson);
17)
Erytrozyna = sól sodowa lub potasowa czterojodofluoresceiny (pyrosine, iodŠosine);
18)
Eozyna wodna = sól sodowa lub potasowa czterobromofluoresceiny;
19)
Eozyna alkoholowa = sól potasowa eteru etylowego czterobromofluoresceiny (éosine S, BB, spritéosin, rose JB á l'alcool, primerose, primerose á l'alcool);
20)
Floksyna P = sól sodowa lub potasowa cztero-bromo-dwuchlorofluoresceiny (phloxine, érythrosine BB, new pink);
21)
Błękit anilinowy = chlorowodorek, siarczan lub octan trójfenylorozaniliny względnie trójfenylo-para-rozaniliny (bleu lumiére, bleu de gentiane, gentianablau 6B, spritblau, spritblau S, F, C, opalblau, lichtblau);
22)
Błękit czysty wodny = sól sodowa, amonowa lub wapniowa dwuoksy-antrachinono-chinolinowa (wasserblau, bleu de chine, bleu marine);
23)
Błękit alizarynowy = dwuoksy-antrachinono-chinolina (alizarinblau A, F, R, AB, GW, RR, DNW);
24)
Indygotyna i karmin indygowy = sól sodowa kwasu indygo- dwusulfonowego;
25)
Indulina = pochodna sulfonowa błękitu azodwufenylowego i jej sole sodowe (bleu solide R, 3R, bleu de Bengale, echtblau B, 6B, R, 3R, solidblau RR et B, blau OB wasserlöslich, nigrosin wasserlöslich);
26)
Fiolet metylowy B i 2B = chlorowodorek pięciometylo i sześciometylo-para-rozaniliny (méthylviolett V 3, violet de Paris, pariserviolett, violet 3B extra);
27) 6
(skreślony);
28)
Zieleń malachitowa = chlorowodorek czterometylo-dwu-paraamido-trójfenylo-karbinolu (vert solide B extra, LB extra, neugrün, victoriagrün, diamantgrün, echtgrün, benzalgrün);
29) 7
Barwnik mandarynkowy - sól sodowa kwasu dwuazo-paraaaminosalicylowego i sulfofenylometylopyrazolonu;
30) 8
Barwnik porzeczkowy - sól sodowa kwasu dwuazo-para-aminosalicylowego i kwasu Neville - Winthera;
31) 9
Barwnik morelowy - sól sodowa kwasu dwuazo-para-aminosalicylowego i kwasu Schäffera.

Powyższy wykaz barwników będzie uzupełniany nowemi, nieszkodliwemi dla zdrowia, barwnikami w drodze rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu.

Barwniki nieorganiczne (farby),

o ile nie zawierają: arsenu, antymonu, baru, kadmu, chloru, rtęci, ołowiu, miedzi, cynku, cyny, uranu i pochodnych cjanowodoru.

Do barwienia artykułów żywności barwnikami, wyszczególnionemi w punktach B i C, mogą być używane tylko takie barwniki, które zostały wprowadzone w obieg zgodnie z przepisami § 7.

§  7. 10
(skreślony).

Barwienie przedmiotów użytku, przeznaczonych do obiegu.

§  8.
Naczynia, przyrządu, aparaty i przybory, używane przy wyrobie, przechowywaniu, mierzeniu, ważeniu, pakowaniu i spożywaniu artykułów żywności, mogą być barwione tylko barwnikami, wyszczególnionemi w § 6, a ponadto: a) siarczanem baru oraz lakami barytowemi, niezawierającemi węglanu baru i rozpuszczalnych soli barowych, b) tlenkiem chromu, c) cynobrem, d) metalicznemi proszkami miedzi, cyny, cynku, glinu i ich stopów, e) barwnikami, niezawierającemi arsenu i ołowiu, używanemi do szkliwa naczyń, do glazury i emalji, f) barwnikami, niezawierającemi arsenu, używanemi do pokostów i lakierów.

Przepisom niniejszego rozporządzenia nie podlegają wyroby szklane, barwione w swej masie.

§  9. 11
Środki kosmetyczne mogą być barwione tylko barwnikami, wyszczególnionemi w § 6, zaś środki kosmetyczne do pielęgnowania skóry (mydła, szminki, maści, pudry i.t.p.), ponadto: siarczanem baru, siarczkami kadmu i cynku, tlenkami chromu, cyny i cynku, cynobrem oraz następującymi sztucznymi barwnikami organicznymi:

1. Żółcień ksylenowa = produkt kondensacji kwasu dwuazo-sulfanilowego z 1-o-m-dwuchloro-p-sulfofenylo-3-metylo-5-pyrazolonem (Jaune Xyléne Lumiére 2 J, Xylen-gelb);

2. Rodamina B = chlorowodorek dwuetylo-m-amidoftaleiny (Rhodamine B);

3. Czerwień C = produkt kondensacji dwuazo-2-chloro-2-amino-tuluolo-4-sulfonianu sodowego z naftolem (Rouge pour laque C, Lackrot C);

4. Antozyna B = produkt kondensacji dwuchloro-benzoilo-1-amino-8-naftalo-4, 6-dwusulfonianu sodowego z dwuazowaną m-chloro-aniliną (Anthosine B);

5. Alizaryna = 1, 2-dwuoksyantrachinon (alizarine pâte);

6. Czerwień litolowa R = sól sodowa kwasu dwuazo-2-naftyloamino-naftalo-sulfonowego (Rouge Lithol R pâte, Litholechtrot R);

7. Uranina = sól sodowa fluoresceiny.

§  10.
Przeznaczone do użytku dla dzieci zabawki, obrazki, farby i wyroby kauczukowe mogą być barwione tylko barwnikami, wyszczególnionemi w § 6, a ponadto: a) siarczanem baru oraz lakami barytowemi, niezawierającemi węglanu baru i rozpuszczalnych soli barowych, b) tlenkiem chromu, c) cynobrem, d) metalicznemi proszkami miedzi, cyny, cynku, glinu i ich stopów, e) siarczkami antymonu i kadmu, f) nierozpuszczalnemi związkami cynku, g) związkami ołowiu i manganu dla barwienia pokostów i farb olejnych, oraz h) barwnikami, używanemi do szkliwa naczyń, do glazury i emalji.
§  11.
Zabrania się barwienia:
1)
tkanin odzieżowych barwnikami, szkodliwemi dla zdrowia, a w szczególności barwnikami, zawierającemi: arsen, ołów lub ich związki, kwas pikrynowy i koralinę;
2)
tkanin, przeznaczonych do użytku domowego (zasłony, portjery, dywany, obicia meblowe i.t.p.), tapet, obić, sztucznych liści, kwiatów, masek, świec oraz innych przedmiotów użytku domowego barwnikami, zawierającemi arsen lub jego związki;
3)
świeczek choinkowych - barwnikami, zawierającemi arsen lub jego związki, albo związki rtęci (cynober).
§  12.
Zabrania się używania do malowania wnętrz (ściany, sufity, podłogi, okna, drzwi, i.t.p.) mieszkaniowych i innych, w których ludzie stale lub czasowo przebywają, farb klejowych lub wodnych, zawierających arsen lub jego związki.
§  13.
Barwniki zawierające arsen, rtęć, ołów lub ich związki, jako techniczne zanieczyszczenie, mogą być używane w przypadkach, przewidzianych w § 11 i 12, o ile zanieczyszczenie to nie przekracza nieuniknionej normy przy powszechnie i umiejętnie stosowanych metodach produkcji.

Postanowienia końcowe.

§  14. 12
(skreślony).
§  15.
Winni naruszenia właściwych przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r.(Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 343) podlegają karom, przewidzianym w rozdziale 3 tego rozporządzenia.
§  16.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem województwa śląskiego w sześć miesięcy po ogłoszeniu, a w stosunku do postanowień § 8 - w 12 miesięcy.

Jednocześnie tracą na tym obszarze moc obowiązującą:

a)
ustawa pruska z dnia 5 lipca 1887 r. o stosowaniu barwników, szkodliwych dla zdrowia, do wyrobu artykułów żywności, używek i przedmiotów użytku (Dz. U. Rz. niem. str. 227);
b)
austrjackie rozporządzenie Ministerstw spraw wewnętrznych i handlu w porozumieniu z Ministerstwem sprawiedliwości z dnia 17 lipca 1906 r., dotyczące używania barwników i szkodliwych zdrowiu materjałów przy wyrobie artykułów żywności (wiktuałów i środków spożywczych) jak i przedmiotów do użytku, tudzież obrotu przyrządzonych w ten sposób artykułów żywności i przedmiotów do użytku (austr. Dz. U. P. Nr 142);
c)
art. art. 665 oraz 670-676 rosyjskiej ustawy lekarskiej (Zb. pr. ces. ros. T. XIII, wyd. z 1905 r.).
1 Tytuł zmieniony przez § 10 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 maja 1960 r. w sprawie barwienia artykułów żywności (Dz.U.60.26.152) z dniem 9 września 1960 r.
2 § 1-5 skreślone przez § 10 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 maja 1960 r. w sprawie barwienia artykułów żywności (Dz.U.60.26.152) z dniem 9 września 1960 r.
3 § 6 zdanie pierwsze zmienione przez § 10 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 maja 1960 r. w sprawie barwienia artykułów żywności (Dz.U.60.26.152) z dniem 9 września 1960 r.
4 § 6 lit. B pkt 2 skreślony przez § 10 pkt 3 lit. b) rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 maja 1960 r. w sprawie barwienia artykułów żywności (Dz.U.60.26.152) z dniem 9 września 1960 r.
5 § 6 lit. b) pkt 6 skreślony przez § 1 rozporządzenia z dnia 18 czerwca 1949 r. (Dz.U.49.40.288) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 sierpnia 1949 r.
6 § 6 lit. B pkt 27 skreślony przez § 10 pkt 3 lit. b) rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 maja 1960 r. w sprawie barwienia artykułów żywności (Dz.U.60.26.152) z dniem 9 września 1960 r.
7 § 6 lit. B pkt 29:

- dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 stycznia 1953 r. (Dz.U.53.9.30) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 lutego 1953 r.

- sprostowany przez obwieszczenie z dnia 18 sierpnia 1953 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.53.40.178).

8 § 6 lit. B pkt 30 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 stycznia 1953 r. (Dz.U.53.9.30) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 lutego 1953 r.
9 § 6 lit. B pkt 31 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 stycznia 1953 r. (Dz.U.53.9.30) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 lutego 1953 r.
10 § 7 skreślony przez § 10 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 maja 1960 r. w sprawie barwienia artykułów żywności (Dz.U.60.26.152) z dniem 9 września 1960 r.
11 § 9 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 sierpnia 1936 r. (Dz.U.36.67.490) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 września 1936 r.
12 § 14 skreślony przez § 10 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 maja 1960 r. w sprawie barwienia artykułów żywności (Dz.U.60.26.152) z dniem 9 września 1960 r.