§ 8. - Barwienie artykułów żywności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.26.152

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1960 r.
§  8.
1.
Wytwórca bądź importer ubiegający się o wpisanie do rejestru syntetycznego barwnika organicznego wymienionego w § 1 pkt 2 powinien wnieść do Państwowego Zakładu Higieny podanie, dołączając do niego:
1)
2 próby barwnika w ilości po 25 g,
2)
25 egzemplarzy wzorów etykiet i opakowań, w których barwnik ma być wprowadzony do obrotu,
3)
deklarację o składzie barwnika z podaniem chemicznych i botanicznych nazw składników oraz
4)
opłatę za badanie.
2.
Etykieta barwnika (ust. 1 pkt 2) powinna zawierać:
1)
nazwisko (firmę) i adres wytwórcy,
2)
nazwę barwnika naukową (chemiczną, botaniczną) i handlową, jeżeli ta ostatnia ma być używana,
3)
oznaczenie, że barwnik jest przeznaczony do barwienia artykułów żywności,
4)
numer i datę rejestru.