§ 7. - Barwienie artykułów żywności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.26.152

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1960 r.
§  7.
1.
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej na wniosek wytwórców lub importerów wpisuje do rejestru syntetyczne barwniki organiczne wymienione w § 1 pkt 2, co do których badanie przeprowadzone przez Państwowy Zakład Higieny wykazało, że nie są szkodliwe dla zdrowia.
2.
Barwniki, o których mowa w ust. 1, nie mogą zawierać:
1)
rtęci, chromu i cynku,
2)
zanieczyszczeń mineralnych w ilościach przekraczających 5 mg/kg arsenu, 40 mg/kg ołowiu i 50 mg/kg miedzi oraz
3)
zanieczyszczeń organicznych w ilościach przekraczających 40 mg/kg amin w przeliczeniu na anilinę i 5 mg/kg fenoli.