§ 1. - Barwienie artykułów żywności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.26.152

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 czerwca 1960 r.
§  1.
Z zastrzeżeniami określonymi w dalszych przepisach - do barwienia artykułów żywności wytwarzanych w kraju bądź sprowadzanych z zagranicy, a przeznaczonych do obrotu, mogą być stosowane jedynie:
1)
następujące naturalne barwniki organiczne:
a)
substancje barwiące pochodzące z nieszkodliwych dla zdrowia owoców bądź innych części roślin,
b)
karotenoidy (karoten, szafran, orlean annato),
c)
koszenila i czerwień koszenilowa (karmin),
d)
chlorofil oraz kompleks miedziowy chlorofilu,
e)
indygo naturalne,
f)
karmel,
2)
następujące syntetyczne barwniki organiczne, jeżeli zostały zarejestrowane w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej:
Lp.Nazwa barwnika i jego skład chemicznyNumer tablic międzynarodowych
według

G. Schultza

1931 r.

według

G. Hechta

1957 r.

Colour Index

1956 r.

1Żółcień kwaśna - kwas 1-aminobenzeno-4-sulfonowy ® kwas 1-aminobenzeno-2-sulfonowy (sól sodowa)1722313015
2Sudan G - aminobenzen ® 1,3-dwuhydroksybenzen31511920
3Tartrazyna - kwas - 1-aminobenzeno-4-sulfonowy ® kwas 1-(4-sulfofenylo)-5-pyrazolono-3-karboksylowy (sól sodowa)7376419140
4Żółcień pomarańczowa S - kwas 1-aminobenzeno-4-sulfonowy ® kwas 2-hydroksynaftaleno-6-sulfonowy (sól sodowa)-2915985
5Czerwień tłuszczowa G-2-anizydyna ® 2-hydroksynaftalen1492112150
6Czerwień koszenilowa (koksyna nowa, Ponceau 4R) - kwas 1-aminonaftaleno-4-sulfonowy ® kwas 2-hydroksynaftaleno-6,8-dwusulfonowy (sól sodowa)2134116255
7Amarant - kwas 1-aminonaftaleno-4-sulfonowy ® kwas 2-hydroksynaftaleno-3,6-dwusulfonowy (sól sodowa)2124016185
8Azorubina - kwas 1-aminonaftaleno-4-sulfonowy ® kwas 1-hydroksynaftaleno-4-sulfonowy (sól sodowa)2083814720
9Szkarłat GN - kwas 1-amino-2,4-dwumetylobenzeno-6-sulfonowy ® kwas 1-hydroksynaftaleno-5-sulfonowy (sól sodowa)-3414815
10Indygotyna - sól sodowa kwasu 5,5'-indygodwusulfonowego130910573015
11Czerń brylantowa BN - kwas 1-aminobenzeno-4-sulfonowy ® kwas 1-aminonaftaleno-7-sulfonowy ® kwas 1-acetyloamino-8-hydroksynaftaleno-4,6-dwusulfonowy (sól sodowa)-5828440