[Organ przymusowej restrukturyzacji] - Art. 65. - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania depozytów oraz przymusowa... - Dz.U.2022.793 t.j. - OpenLEX

Art. 65. - [Organ przymusowej restrukturyzacji] - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania depozytów oraz przymusowa restrukturyzacja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.793 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  65.  [Organ przymusowej restrukturyzacji]

Organem przymusowej restrukturyzacji jest Fundusz.