[Składki na obowiązkowy system gwarantowania depozytów] - Art. 286. - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania... - Dz.U.2022.793 t.j. - OpenLEX

Art. 286. - [Składki na obowiązkowy system gwarantowania depozytów] - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania depozytów oraz przymusowa restrukturyzacja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.793 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  286.  [Składki na obowiązkowy system gwarantowania depozytów]
1. 
Obowiązkowy system gwarantowania depozytów finansowany jest przez podmioty objęte systemem gwarantowania, ze składek wnoszonych w okresach kwartalnych, z zastrzeżeniem art. 294 ust. 1.
2. 
Składki na obowiązkowy system gwarantowania depozytów wnoszone przez banki i oddziały banków zagranicznych zasilają fundusz gwarancyjny banków.
3. 
Składki na obowiązkowy system gwarantowania depozytów wnoszone przez kasy zasilają fundusz gwarancyjny kas.
4. 
Z dniem spełnienia warunku gwarancji bank, oddział banku zagranicznego lub kasa są zwolnione z obowiązku wnoszenia składek, o których mowa odpowiednio w ust. 2 lub 3.
5. 
Podmiot w restrukturyzacji jest zwolniony z obowiązku wnoszenia składek, o których mowa odpowiednio w ust. 2 lub 3.